Ontwikkelen door muziek
voor mensen met een verstandelijke beperking

Muziek is een oertaal, een taal waarin je jezelf kunt uitdrukken wanneer je geen of weinig woorden hebt. Ieder mens heeft zijn eigen, natuurlijke muzikale kwaliteit waarmee hij zich kan leren uitdrukken. Door zelf muziek te maken kan iemand opbloeien en op een nieuwe, vaak verrassende wijze van zich laten horen. In het werken met muziek wordt op een vanzelfsprekende manier geleerd contact te maken met de omgeving, met een ander mens, met zichzelf. Zoveel mogelijk zelf actief een instrument bespelen, zingen of bewegen is steeds het streven. Werken met muziek is een plezierige manier om heel gericht een bepaalde ontwikkeling te stimuleren of om verworvenheden te behouden. Het is ontwikkelen en genieten tegelijkertijd!

Wie en wat

Bij Klinker kunnen volwassenen en kinderen terecht om individueel te werken, of in groepsverband. Welke vorm het meest passend is, wordt in een intakegesprek vastgesteld. De instrumenten waarmee gewerkt wordt zijn toegankelijk, veelal speciaal voor therapie ontworpen, en na enige oefening eenvoudig te bespelen. Het is absoluut onbelangrijk of iemand wel of geen muzikale achtergrond heeft.

Muzikale Video maken

Een bijzondere productie!

Een serie waarin wordt toegewerkt naar de productie van een korte muziekvideo. Het wordt een gezamenlijk project, de inbreng van de deelnemers bepaalt mede het uiteindelijke resultaat. We gaan aan de slag met muziek instuderen, met improviseren, met opnames maken. Door met dit alles bezig te zijn wordt voortdurend gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden. Het resultaat zal op de slotavond vertoond worden aan een gezelschap van vrienden en familie van de deelnemers.

Wie en wat

Voor mensen met enige muzikale achtergrond die er plezier in hebben met anderen muziek te maken. Vóór definitieve inschrijving vindt altijd eerst een intakegesprek plaats.

Begeleiding

De begeleiding van deze groep is in handen van Connie Alblas, met periodieke ondersteuning van deskundigen op het gebied van filmen en drama.

Meer informatie kunt u opvragen via de contact pagina.

mail Mail deze pagina